Prelegenci

Katarzyna Banach
Katarzyna Banach
Prezes
Banach Outsourcing

Katarzyna Banach jest prezesem spółki usług profesjonalnych, stosującej innowacyjne rozwiązania informatyczne, działającej na rynku MŚP pod firmą Banach Outsourcing.

Agnieszka Kalandyk
Agnieszka Kalandyk
Właścicielka, Biegły rewident, FCCA
Kancelaria Biegłego Rewidenta MADG

Przez wiele lat zdobywała wiedzę i praktykę w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania w międzynarodowych korporacjach świadcząc usługi audytorskie i doradcze.
Obecnie prowadzi własną kancelarię biegłego rewidenta.

Katarzyna Koszel
Team Lead zespołu Operations & Support
Orsted Polska

Od 2012 r. związana z działami finansowymi i operacyjnymi w branży energetycznej w dużych koncernach w kraju i za granicą. Odpowiedzialna za migrację, nadzór oraz optymalizację procesów rozliczeniowych.

Piotr Kowal
Financial Controler, Biegły rewident
Getinge Shared Services

Kontroler Finansowy, Biegły Rewident posiadający 15 letnie doświadczenie pracy w Finansach i Controllingu, w tym 10 lat w badaniu sprawozdań finansowych, badaniu efektywności kontroli wewnętrznej oraz projektach due dilligence.

dr Konrad Marchlewski
dr Konrad Marchlewski
Wiceprezes zarządu ds. finansowych
Grupa Atlas

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w grupie Atlas. Poza obszarem finansów przedsiębiorstwa, zarządza również systemem kontrolingowym oraz odpowiada za sferę IT – za wdrażanie technologii cyfrowych i rozwiązań teleinformatycznych.

Jerzy Mikosz
Prezes, FCCA
FamiCord AG

Prezes szwajcarskiej spółki FamiCord AG z grupy Polskiego Banku Komórek Macierzystych. Biegły księgowy, wieloletni kontroler i dyrektor finansowy. Pracował również jako kierownik zespołów w centrum BPO i konsultant

Maciej Müldner
Maciej Müldner
Dyrektor finansowy
Skanska Property Poland

Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Skanska Property Poland. Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, zespołem finansowym i procesami, jak również za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę przepływów finansowych i kosztów w firmie.

Marcin Radziszewski
Marcin Radziszewski
Członek Zarządu, Dyrektor finansowy
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej PBKM (Polskiego Banku Komórek Macierzystych), spółki notowanej na rynku głównym GPW. Co miesiąc odpowiedzialny za konsolidację wyników kilkunastu spółek grupy.

Wojciech Rosa
Wojciech Rosa
Financial Director of Consolidation & Reporting
Grupa Polpharma

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach w międzynarodowych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w procesach raportowania skonsolidowanego, finansów korporacyjnych oraz kontrolingu procesów produkcyjnych, badań i rozwoju.