Prelegenci

Barbara Płucienniczak
Dyrektor Operacyjny
Bank Pekao S.A.

Aktualnie odpowiada za obszar operacji serwisowych dla Klienta Detalicznego i Bankowości Prywatnej, optymalizacje, w tym robotyka i digitalizacja, zleceń z oddziałów i jednostek wewnętrznych do centralnej obsługi (work-flow na platformie BPM), obsługę zajęć rachunków.

Andrzej Sobczak
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruje wokół problematyki strategicznego zarządzania IT oraz architektury korporacyjnej. Obecnie skupia się na zastosowaniu tych koncepcji przy automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.