Prelegenci

Katarzyna Banach
Katarzyna Banach
Prezes
Banach Outsourcing

Katarzyna Banach jest prezesem spółki usług profesjonalnych, stosującej innowacyjne rozwiązania informatyczne, działającej na rynku MŚP pod firmą Banach Outsourcing.

Agnieszka Kalandyk
Agnieszka Kalandyk
Właścicielka, Biegły rewident, FCCA
Kancelaria Biegłego Rewidenta MADG

Przez wiele lat zdobywała wiedzę i praktykę w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania w międzynarodowych korporacjach świadcząc usługi audytorskie i doradcze.
Obecnie prowadzi własną kancelarię biegłego rewidenta.

Piotr Kurecki
Piotr Kurecki
Kierownik Projektu RPA
Bank Pekao S.A.

Jest ekspertem w Biurze Systemów Obsługi Klienta i Automatyzacji Procesów. Aktualnie odpowiada za robotyzację procesów w Banku Pekao SA i wspiera rozwój platformy BPM.

dr Konrad Marchlewski
dr Konrad Marchlewski
Wiceprezes zarządu ds. finansowych
Grupa Atlas

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych w grupie Atlas. Poza obszarem finansów przedsiębiorstwa, zarządza również systemem kontrolingowym oraz odpowiada za sferę IT – za wdrażanie technologii cyfrowych i rozwiązań teleinformatycznych.

Maciej Müldner
Maciej Müldner
Dyrektor finansowy
Skanska Property Poland

Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Skanska Property Poland. Jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, zespołem finansowym i procesami, jak również za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę przepływów finansowych i kosztów w firmie.

Wojciech Rosa
Wojciech Rosa
Financial Director of Consolidation & Reporting
Grupa Polpharma

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w finansach w międzynarodowych grupach kapitałowych. Specjalizuje się w procesach raportowania skonsolidowanego, finansów korporacyjnych oraz kontrolingu procesów produkcyjnych, badań i rozwoju.

Andrzej Sobczak
prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i eksperckie koncentruje wokół problematyki strategicznego zarządzania IT oraz architektury korporacyjnej. Obecnie skupia się na zastosowaniu tych koncepcji przy automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.