Front 2

Seminarium AURORA’2018
Od prostej automatyzacji do robotów księgowych i sprawozdawczych

Warszawa, 20 września 2018 r.

 
 
 

Kontekst seminarium

Od stycznia 2017 roku w ramach Zakładu Zarządzania Informatyką SGH prowadzony jest projekt badawczy SPARTA (Strategie Przedsiębiorstw w czasach Automatyzacji i RobotTzAcji biznesu). Do chwili obecnej zaowocował on m.in. czteroma warsztatami, podczas których dyskutowaliśmy w gronie praktyków jak zaawansowane technologie automatyzacji i robotyzacji procesów zmienią w nachodzących latach modele biznesowe przedsiębiorstw. Kulminacją tych działań było ogólnopolskie seminarium RAKIETA (Robotyzacja procesów, Automatyzacja Kognitywna, IntEligencja rozszerzona - Teraźniejszość i Ambicje), w którym wzięło udział ponad 160 osób.

Obecnie postanowiliśmy odnieść się do tego zagadnienia z innej strony - podczas seminarium AURORA (akronim od sformułowania „automatyzacja i robotyzacja rachunkowości”) chcemy przedstawić w jak najbardziej praktyczny sposób możliwą ścieżkę przejścia od prostej automatyzacji do zastosowania na szeroką skalę robotów w obszarze rachunkowości (księgowości, rachunku kosztów oraz sprawozdawczości). 

Warto zauważyć, że Aurora – w mitologii rzymskiej bogini zorzy porannej, brzasku i świtu. Poprzez tę nazwę nawiązujemy do świtu nowej ery, która zaczyna się właśnie w obszarze rachunkowości (księgowości, rachunku kosztów, sprawozdawczości).

O zakresie seminarium

Seminarium AURORA'2018 poruszać będzie kwestie automatyzacji i robotyzacji procesów zarówno z perspektywy makro (całej dziedziny rachunkowości), jak i mikro (pojedynczych przedsiębiorstw). 

Podczas całodniowego seminarium AURORA'2018 przedstawione zostaną możliwości automatyzacji i robotyzacji następujących obszarów:

  • księgowanie dokumentów finansowych
  • zamknięcie okresu
  • przygotowanie sprawozdania finansowego
  • złożenie sprawozdania finansowego

O odbiorcach seminarium

Seminarium powinno zainteresować przede wszystkim pracowników działów finansowych i sprawozdawczości - zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych (firm świadczących usługi księgowe, w tym centra usług wspólnych - SSC). Zapraszamy także te osoby z działów IT, które zapewniają wsparcie w obszarze finansów.

 

Patronaty nad seminarium AURORA'2018