Andrzej Sobczak

prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Uczestniczył w projektach doradczych i prowadził szkolenia z tego obszaru m.in. dla: Orange, Netia, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, DB Schenker, BGŻ BNP Pariba, Getin Noble Bank, ING Banku, BZK WBK, KRUK, PZU, Nationale Nederlanden, Europejskiego Funduszy Leasingowego, Neuca, Nomax, Nowy Styl Group, PKP Informatyka, PGE Systemy, Grupy TAURON Polska Energia, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, TVN, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Resortu Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncetruję wokół problematyki architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture). Byłem zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Jestem certyfikowanym szkoleniowiecem TOGAF

Obecnie koncetruje się na zagadnieniach automatyzacji i robotyzacji biznesu.

Jestem autorem blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji z zakresu architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie www.AndrzejSobczak.net). Jestem współredaktorem i współautor książki “Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Przygotowałem monografię „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych” wydaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2013 opublikowałem drugą monografię pt. “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie kilku lat moich badań w tym obszarze.

Jestem redaktorem serwisu Robonomika.pl.

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia oraz Zosi :).