Piotr Kurecki

Piotr Kurecki

Kierownik Projektu RPA
Bank Pekao S.A.
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Aktualnie odpowiada za robotyzację procesów w Banku Pekao SA, wspieram rozwój platformy BPM (Business Process Management).
Od wielu lat skutecznie uczestniczy w pracach automatyzacji i optymalizacji procesów w Banku PeKaO S.A.
Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej (ekonomia). Posiada bogate i wszechstronne doświadczenie związane zarówno z obsługą klienta (oddział), jak systemami centralnymi (mainframe, BPM) i procesami backoffice (zajęcia komornicze, przekazy zagraniczne, obsługa kredytów). Prowadziłł projekty po stronie Biznesu, obecnie w strukturach IT odpowiadam za RPA (Robotic Process Automation).
Prywatnie jest „rozsądnym” optymistą, praca i związany z nią dostęp do najnowszych technologii daje mu wielki fun – „cały czas się dziwię że mi jeszcze za to płacą :)”.