Maciej Müldner

Maciej Müldner

Dyrektor finansowy
Skanska Property Poland
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Maciej Müldner jest związany z zespołem Skanska od 2002 roku. Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora finansowego Skanska Property Poland.
Maciej jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami, zespołem finansowym i procesami, jak również za zarządzanie ryzykiem oraz kontrolę przepływów finansowych i kosztów w firmie. W strukturach międzynarodowych Skanska Commercial Development Europe odpowiada za proces weryfikacji i akceptacji wszystkich nowych projektów grupy Skanska w CEE.
Doświadczenie w obszarze finansów zdobywał w ciągu ośmiu lat pracy w sektorze bankowości, m.in. w Deutsche Bank. Swoją karierę w Skanska zaczynał jako szef departamentu skarbu i zarządzania ryzykiem dla Polski i Niemiec w Skanska S.A. Jednym z pierwszych jego projektów była gruntowna, trzyletnia restrukturyzacja skarbu liczącej 6000 pracowników organizacji, połączona z centralizacją operacji skarbowych firmy dla Polski. Później zaangażował się w tworzenie spółek budowlanej oraz biurowej Skanska w Rumunii oraz tworzenie pierwszego regionalnego centrum usług wspólnych dla operacji finansowych Skanska w tym kraju.
Maciej ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych i prezesem Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych. W 2010 roku Maciej został uhonorowany Corporate Recognition Award for Innovation and Excellence in Risk Management przez Treasury Management International.