dr Konrad Marchlewski

dr Konrad Marchlewski

Wiceprezes zarządu ds. finansowych
Grupa Atlas
Łódź
Poinformuj o wystąpieniu:

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, Wydział Budownictwa i Architektury. Jest także stypendystą Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Katolickiego Nijmegen w Holandii. Od 1993 roku pracował jako nauczyciel akademicki. Jest autorem wielu publikacji i referatów naukowych. Od roku 1999 pełnił funkcję doradcy ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej. W latach 1994–2002 dyrektor w Banku Przemysłowym S.A., od 2002 roku wiceprezes zarządu Invar&Biuro System S.A.
W roku 2003 objął stanowisko dyrektora finansowego Atlas sp. z o.o. - spółki będącej liderem polskiego rynku materiałów chemii budowlanej, gdzie od 2007 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych. Poza obszarem finansów przedsiębiorstwa, zarządza również systemem kontrolingowym oraz odpowiada za sferę IT – za wdrażanie technologii cyfrowych i rozwiązań teleinformatycznych. Odpowiedzialność za wskazane trzy obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, dotyczy nie tylko Atlas sp. z o.o., jako spółki macierzystej, dominującej w grupie kapitałowej, ale także pozostałych 19 podmiotów gospodarczych, które wchodzą w skład Grupy Atlas, w tym także tych zlokalizowanych na Białorusi, Łotwie i w Rumunii.
Prywatnie interesuje się fotografią i jest wielkim miłośnikiem podróży.