Barbara Płucienniczak

Dyrektor Operacyjny
Bank Pekao S.A.
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Aktualnie odpowiada za obszar operacji serwisowych dla Klienta Detalicznego i Bankowości Prywatnej, optymalizacje, w tym robotyka i digitalizacja, zleceń z oddziałów i jednostek wewnętrznych do centralnej obsługi (work-flow na platformie BPM), obsługę zajęć rachunków.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej (stosunki międzynarodowe) oraz Studió Podyplomowych z zarządzania projektami. Posiada certyfikat PRINCE2® Practitioner.
Z bankowością związana jest od 14 lat, zaczynając od obsługi klienta w oddziale. Od 11 lat realizuje projekty optymalizacyjne i centralizacyjne, w tym w obszarze kredytów, a obecnie serwis i usługi. Jako gestor biznesowy 3 systemów przygotowuje wymagania dla nowych i rozwijam istniejące procesy (SCRUM – Product Owner), dbając o jakość i szybkość realizacji zleceń.