Agnieszka Kalandyk

Agnieszka Kalandyk

Właścicielka, Biegły rewident, FCCA
Kancelaria Biegłego Rewidenta MADG
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Posiada tytuł biegłego rewidenta. Jest członkinią międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalnych księgowych - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Pracuje także, jako biegła sądowa oraz trener Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Pani Kalandyk może również poszczycić się wpisem na listę profesjonalnych kandydatów na członków rad nadzorczych, prowadzoną przez Polski Instytut Dyrektorów.
Przez wiele lat zdobywała wiedzę i praktykę w zakresie rachunkowości, finansów i zarządzania w międzynarodowych korporacjach świadcząc usługi audytorskie i doradcze dla dużych, międzynarodowych firm i grup oraz zarządzając działem finansowym dużego centrum usług wspólnych, posiadającego 4000+ pracowników.
Obecnie prowadzi własną kancelarię biegłego rewidenta, wspomagając klientów między innymi w rozwiązywaniu złożonych problemów rachunkowych, procesowych i ludzkich.
Jest entuzjastką nowoczesnych technologii cyfrowych i ich zastosowania w finansach oraz księgowości, w szczególności w kontekście nadzoru, ładu korporacyjnego i kontroli systemów IT stosowanych w działalności przedsiębiorstw.
Prywatnie jest wielbicielką turystycznych atrakcji Polski, od Rzeszowa po Słupsk, nieustannie podejmującą wysiłki prowadzenia zdrowego trybu życia, jak również fanką jogi i kryminałów. Z zamiłowania ukończyła także policealną szkołę kosmetyczną.